Privacy Statement

Privacy Statement


Via de webwinkel shop.bestforyourfriend.com, van de Nedac Sorbo Mascot, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Nedac Sorbo Mascot acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Nedac Sorbo Mascot is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31-10-2017.


Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling in onze webshop, of het aanmelden voor onze nieuwsbrief, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens aan ons verstrekt per telefoon, een formulier ingevuld op een beurs, via een enquête of op Facebook.


Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • gegevens over jouw huisdieren;
 • gegevens over bestellingen;
 • betalingsgegevens;
 • IP-adres;
 • gegevens over vermoedelijke interesses in producten aangeboden door de Nedac Sorbo Mascot.

 

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • het aanbieden van de website shop.bestforyourfriend.com;
 • het verlenen van toegang tot een portaal waarin je een overzicht van jouw bestellingen kunt bekijken;
 • de acceptatie en levering van jouw bestelling;
 • het tegengaan van overkreditering;
 • het versturen van een nieuwsbrief;
 • het uitvoeren van klantenonderzoek;
 • het aanbieden van andere relevante producten van Nedac Sorbo Mascot;
 • relatiebeheer, hetzij per post, e-mail of telefoon;
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen.


Registreren
Om een bestelling te kunnen plaatsen in onze webshop, moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam (of e-mailadres) de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam (of e-mailadres) gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is om een overeenkomst met je uit te voeren, of wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wanneer je daarvoor toestemming heeft gegeven, kun je tevens op het door jou opgegeven e-mailadres incidenteel benaderd worden om vrijwillig deel te nemen aan een klantenonderzoek. Indien je geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet (meer) wilt dat jouw gegevens worden gebruikt voor direct marketing-doeleinden of klantenonderzoek, kun je op elk moment:

 • dit zelf uitschakelen door onderaan de mail te klikken op “uitschrijven” en op de vervolgpagina in het formulier aan te geven dat je geen mail meer wenst te ontvangen, waarna je het formulier verstuurt, of
 • dit kenbaar maken aan ons per telefoon of per e-mail. Wij zetten dan het ontvangen van nieuwsbrieven voor je uit.

 

Contactformulier

Wij bieden een contactformulier, waarmee je ons vragen kunt stellen over onze producten. Hierbij vul je jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Daarnaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

 

Cookies

Onze webshop shop.bestforyourfriend.nl maakt gebruik van het e-commerce platform Shopify. Lees hier meer over welke cookies Shopify gebruikt.


Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen (dit is noodzakelijk om onze goederen en diensten te kunnen leveren en de website beter te kunnen afstemmen op jouw wensen):

 • de partij die het platform aanbiedt waarop de webshop draait;
 • partijen die voor ons mailings verzorgen (Add to favorites);
 • logistieke dienstverleners en bezorgdiensten;
 • leveranciers van statistiekenprogramma’s (Google).

Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens
Best for your Friend
Innovatie 1
6921 RN Duiven
bestforyourfriend@nedac.eu